Preview Mode Links will not work in preview mode

DEEP TALKS [CZE]


Jun 15, 2020

Lukáš Roubík je spoluzakladatelem Institutu moderní výživy, kde se snaží aplikovat kritické myšlení na oblast zdraví a zdravého životního stylu. Dříve se věnoval vrcholové kulturistice, kde získal tituly dorosteneckého a později i juniorského mistra ČR. Napsal dvě knihy a dlouhodobě se věnuje popularizaci udržitelného zdravého životního stylu postaveném na evidence-based přístupu.

Lukáš vystudoval výživu člověka na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně a dále Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze.

VIDEO VERZE rozhovoru a odkazy na zdroje: https://www.youtube.com/watch?v=z9CBPHwgMik