Preview Mode Links will not work in preview mode

DEEP TALKS [CZE]


Aug 31, 2019

Matěj Číp se vytrvalostí, odvahou a místy i dost velkou drzostí dostal z malé vesnice z Moravy až do USA, kde žije svůj americký sen. Poslechněte si jeho inspirativní příběh, na kterém je vidět to, že pokud má člověk silnou osobní vizi, dokáže neuvěřitelné.

Video verze rozhovoru: https://www.youtube.com/watch?v=3RxGnAEn7Ws