Preview Mode Links will not work in preview mode

DEEP TALKS [CZE]


May 12, 2023

Co přesně je informační válka a jak se jí můžeme jako společnost bránit? Jak komunikovat s někým blízkým, kdo věří dezinformacím? A jaké jsou prognózy současné situace na Ukrajině a jak jako Západ můžeme opravdu pomoci?

Hostem dalšího dílu Deep Talks byl plukovník Otakar Foltýn, důstojník Armády České republiky. Vystudoval právnickou fakultu UK, nyní dělá doktorát na Filosofické fakultě UK v oboru moderních dějin. Jako voják byl nasazen v Kosovu a Afghánistánu, v letech 2022 až 2023 byl náčelník Vojenské policie a nyní je člen Vojenské kanceláře prezidenta republiky.

Odkazy:
- Konference Leadership Praha 2023 (kód PETR30): https://www.leadership-konference.cz/konference/?_s=PL-5