Preview Mode Links will not work in preview mode

DEEP TALKS [CZE]


Feb 9, 2022

Flow je stav kdy děláme činnost, která nás naprosto pohltí a my přestaneme vnímat čas. V tomto stavu jsme dlouhodobě nejkreativnější a nejspokojenější. Flow je radost z cesty. Jak v dnešní době vytvořit takové podmínky, abychom měli v našem každodenním životě více flow? Dalším hostem Deep Talks byla Ivana Šedivá. Ivana pracovala ve vrcholovém managementu firem jako Johnson & Johnson, McDonald’s č iTesco. Nyní se věnuje mentoringu a pomáhá českým startupům uspět ve světové konkurenci.