Preview Mode Links will not work in preview mode

DEEP TALKS [CZE]


Jul 14, 2020

Seberozvojové knihy říkají: Dělej, co miluješ... Co ale dělat, když člověk nic nemiluje? Jak tedy v sobě nalézt a zapálit vášeň? A jak potom vytrvat a nevzdat se při prvních obtížích a selháních? Nejúspěšnější kadeti elitních vojenských škol, dlouhodobě úspěšná manželství a nejlepší obchodníci a podnikatelé mají totiž jednu věc společnou...

Video verze přednášky na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=iZnjYUOEwfY