Preview Mode Links will not work in preview mode

DEEP TALKS [CZE]


Jul 13, 2021

Jak hledat smysl života pokud je člověk ztracen? Jak nás dokážou formovat zážitky blízké smrti a proč je koncept smrti tak důležitý? A můžeme dosáhnout dlouhodobé životní spokojenosti? V dalším díle Deep Talks jsem si povídal s Annou Hogenovou, vedoucí Katedry filozofie na Husitské teologické fakultě UK.