Preview Mode Links will not work in preview mode

DEEP TALKS [CZE]


Jul 6, 2021

Jak naše životy ovlivňují algoritmy sociálních sítí? Je možné a vhodné sociální sítě nějak regulovat? A jaké problémy české společnosti odhalil Covid a jak se z toho co nejvíce poučit? V dalším díle Deep Talks jsem si povídal s Josefem Šlerkou, odborníkem na analýzu dat ze sociálních sítí a vedoucím oboru Studia nových médií Univerzity Karlovy.