Preview Mode Links will not work in preview mode

DEEP TALKS [CZE]


Sep 21, 2021

Jak nepropadnout úplné skepsi z české politiky? Proč má smysl se občansky angažovat či se snažit něco změnit?

V dalším díle jsem si pozval Matěje Hollana, občanského aktivistu a bývalého náměstka primátora města Brna. Veřejně známým se stal zejména svými aktivitami za regulaci hazardu.